Ga naar de inhoud

SDB ECD Gehandicaptenzorg (CARE4): efficiëntie, overzicht en werkplezier  

Ambiq, een orthopedagogisch behandelcentrum met meer dan 50 locaties in Noord- en Oost-Nederland, heeft in februari 2023 de overstap gemaakt van USER naar het SDB ECD voor de gehandicaptenzorg (CARE4). Het doel van deze overstap was verbeterde efficiëntie, meer werkplezier én een naadloze integratie met Jouw Omgeving. Zodat ze met meer dan 800 medewerkers van Ambiq kinderen, jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende problematiek nóg beter kunnen helpen. Is dit gelukt? Aafke Verburgh en Jet Nolten vertellen alles over de ervaringen van Ambiq. 

Intuïtief, overzichtelijk en een goede workflow

Het gebruik van het SDB ECD heeft het afgelopen jaar veel positieve ervaringen opgeleverd. Aafke Verburgh, gedragswetenschapper bij Ambiq, deelt haar ervaring: “Het SDB ECD wordt door de medewerkers als overzichtelijk en intuïtief ervaren.” Jet Nolten, ook gedragswetenschapper, deelt dit enthousiasme: “Het overzicht met tegels is heel overzichtelijk, de mogelijkheid tot het direct koppelen en ontkoppelen van cliënten en het duidelijke overzicht van je caseload maakt mij heel blij.”

SDB ECD biedt meer dan alleen overzicht. Het is toegankelijk voor medewerkers met verschillende niveaus van digitale vaardigheden. ‘’Het gebruikersgemak zorgt ervoor dat in deze tijden van hoge werkdruk ook minder digivaardige (nieuwe)medewerkers hun weg kunnen vinden’’.  

Ook bij het opstellen van behandelplannen biedt het SDB ECD uitgebreide mogelijkheden. ‘’Plannen worden hierdoor overzichtelijk en zorgvuldig. De toevoeging van bijlagen, tabellen en afbeeldingen maakt de informatie completer. Het gaat dus echt om kleine functionaliteiten die het werkplezier vergroten’’, aldus Jet. Een ander pluspunt vindt Aafke: ‘’Het SDB ECD slaat tussentijds op, hierdoor kan er nooit heel veel informatie verloren gaan.’’  

Regie en efficiëntie

 Een verandering die SDB ECD heeft gebracht, is de toegenomen regie die Ambiq en haar medewerkers nu hebben. De flexibiliteit om titels en alinea’s in behandelplannen toe te voegen, te verwijderen of aan te passen, heeft niet alleen gezorgd voor meer duidelijkheid, maar ook voor betere samenwerking doordat iedereen precies weet wie welk verslag heeft geschreven. Jet: ‘’Dat de opbouw van een document zoals een verslag deels vastligt is goed, maar de kleine aanpassingen die gemaakt kunnen worden, maakt het toepasbaar voor iedereen’’.   

Meer tijd voor zorg 

Eén van de voordelen van het SDB ECD is de tijdsbesparing die het biedt. Jet: ‘’Misschien zijn het maar enkele minuten per dag, maar als je ze optelt zijn het toch aanzienlijk wat minuten die we nu aan cliënten kunnen besteden in plaats van administratie.’’ Aafke vult aan: ‘’Doordat bepaalde handelingen sneller gaan, beter toepasbaar zijn en makkelijker te vinden zijn, ben ik minder lang bezig met administratie. Dit maakt mijn werk alleen nog maar leuker! Daarnaast is werkplezier natuurlijk erg belangrijk in het behouden van personeel.’’ 

Kwaliteit van zorg

Aafke is naast gedragswetenschapper op groepen en in gezinshuizen ook betrokken bij onvrijwillige zorg en incidentenmeldingen. Ook hier werkt het SDB ECD goed. ‘’Alle informatie is zichtbaar in één systeem, waardoor er veel makkelijker een analyse gemaakt wordt. Hiermee krijgen we belangrijke inzichten in incidenten en situaties. Dit zorgt voor kwalitatief betere en snellere analyses, gerichtere acties en dus een betere kwaliteit van zorg.’’ 

Jet is erg enthousiast over de huisstijl en lay-out. ‘’Naast dat de huisstijl van Ambiq er mooi in is geïntegreerd, sluit de lay-out erg goed aan bij onze doelgroep. Omdat wij met een LVB doelgroep werken willen we zo min mogelijk tekstueel zijn. Een genogram van een familie, tekeningen die patronen uitleggen of een beeldspraak op een tekening die problematiek verduidelijkt, zijn middelen die wij veel gebruiken. Doordat we dit nu kunnen toevoegen maakt het behandelplannen waardevoller en ook begrijpelijker voor cliënten, ouders en naasten.’’ De integratie met Jouw Omgeving helpt hier natuurlijk ook bij, hoewel deze integratie nog niet volledig is en daar nog verbeteringen mogelijk zijn.  

Groeien

Het doel is om het SDB ECD als basisbron te gebruiken, hier moet Ambiq nog naar toe groeien. Aafke en Jet zijn ervan overtuigd dat het SDB ECD zich ervoor leent om alles in kwijt te kunnen. ‘’Het is een hele cultuuroverslag die gemaakt moet worden, medewerkers moeten overtuigd worden van alle mogelijkheden die het ECD biedt. Overal waar ik nog hoor: dat kan niet met het ECD, zeg ik: alles kan met het SDB ECD’’, aldus Jet. Een mooi voorbeeld vindt Jet: ‘’Wij deden gezinsopnames en ambulante spoedhulp crisismodules voorheen in Word, collega’s waren ervan overtuigd dat dit niet in het ECD kon, maar het bleek juist heel goed te kunnen.’’   

Samenwerking

Aafke is betrokken geweest bij het implementatieproces van het SDB ECD. ‘’Ik ben erg tevreden over de ondersteuning vanuit SDB Groep/Avinty. De projectleider luisterde naar onze vragen en wensen, gaf concrete terugkoppeling van acties en had goede voorbeelden uit de praktijk. Jet maakte deel uit van één van de klankbordgroepen. ‘’Ik vond het goed georganiseerd: de tijdsplanning, implementatie, de inzet van werkgroepen en klankbordgroepen maar ook het trainen van alle medewerkers binnen een maand tijd verliep erg vlot.’’ 

Toekomst

Jet en Aafke hebben duidelijke toekomstplannen voor het SDB ECD bij Ambiq. Eén daarvan is het nog beter gebruik maken van de mogelijkheden van het ECD. ‘’We willen plannen en documenten voortaan in Jouw Omgeving hangen, zodat we niks meer per post of beveiligde mail hoeven te versturen.’’

Ook is een betere integratie met Jouw Omgeving gewenst. ‘’Nu kunnen we alleen per individueel persoon een koppeling maken, maar niet met een gezinsaccount. Een koppeling vanuit het SDB ECD naar het gezinsaccount in Jouw Omgeving zal het werken nog efficiënter maken.’’  

Daarnaast heeft Jet nog twee wensen die ze graag terugziet komen in het SDB ECD. Eén daarvan is een koppeling met de agenda. ‘’Zodra ook de agenda via SDB ECD verloopt, wordt het ECD de basis om vanuit te werken.’’ Een andere effectieve toevoeging is een visuele tijdlijn over de cliënt. ‘’Dit geeft overzicht van de cliënt, collega’s krijgen inzicht in eerdere behandelingen en informatie is op één plek beschikbaar.’’ 

Branche: Jeugdzorg, Gehandicaptenzorg
Terug naar klantverhalen