Ga naar de inhoud

Zorgbedrijf Levin | Capaciteitsplan

Nieuwe situatie met nieuwe wensen

De organisatie telt op dit moment 120 medewerkers, verdeeld over zes zorglocaties en een BSO. Veel van de mutaties gebeurden handmatig en het rooster was onoverzichtelijk door vele wisselingen onder de medewerkers. Vanuit de organisatie is er behoefte aan real-time sturing en accurate managementinformatie waarbij er duidelijk inzicht komt in de formatie. Tegelijk is het doel om meer rust in het rooster te creëren zodat er voor medewerkers een goede werk-privé balans ontstaat. Capaciteitsplan binnen SDB Planning bied dit.

“Een nieuwe manier van werken”

Algemeen directeur van Levin, Gerard Meyer, kon tot voor kort alleen achteraf zien waar het wringt in het proces en later dan gewenst een blik werpen op de gemaakte kosten. Hierdoor werd actief bijsturen lastig. Om tot een goed rendement te komen is het belangrijk om te werken met actuele data. Hoe verhouden de verschillende zorglocaties zich tot elkaar, en welk verbeterpotentieel is er op het gebied van planning en personele inzet? Meyer: “Met het intuïtieve Capaciteitsplan van SDB Planningga je vooraf sturen. Het systeem toont gegevens realtime, ongeacht plaats, tijd of device. Zo is er meteen inzicht in het aantal uren maar krijg je ook een indruk wat dit betekent aan salariskosten. Indien nodig heb je direct de mogelijkheid tot ingrijpen of bijsturen. Dit betekent een nieuwe manier van werken waarbij we strategischer kunnen plannen en roosters en bezetting effectiever inrichten.”

Ook Vincent van Staalduinen, Customer Succes Director van SDB Groep is enthousiast: “Door de overname van Ayton kunnen wij onze klanten nog beter begeleiden met de planning van personeel. Een cruciaal en belangrijk proces waarbij je vooraf wilt sturen en tegelijkertijd je medewerkers wilt betrekken. We zijn enthousiast dat Levin de overstap heeft gemaakt wat uiteraard helemaal aansluit bij de huidige suite van SDB Groep“

Ideaal voor zelfsturende teams

Het systeem sluit goed aan op zelfsturende teams, zoals in het geval bij Levin. Medewerkers kunnen zelf de beschikbaarheid aanpassen, inschrijven op openstaande diensten, diensten ruilen en verlof aanvragen. Door het actuele overzicht weet de rest van het team altijd waar het aan toe is én zijn financiële consequenties van deze activiteiten meteen inzichtelijk. Realtime inzicht in de kosten en capaciteitsplanning helpen bij een goede afstemming tussen zorgvraag en formatie. Hiermee wordt er specifiek vanuit de zorgvraag gehandeld en het juiste aantal mensen met de juiste kwalificaties ingepland. Levin is aan de slag met Roosterplan, Capaciteitsplan en Medewerkersportaal en de mobiele app.

In het eerste kwartaal van 2018 zijn de medewerkers van Levin intensief begeleid tijdens het implementatietraject. De zes eigen woonlocaties en BSO hebben elk een eigen planning en startdatum voor een geleidelijke uitfasering van het huidige pakket Zorgplanner.

Over Levin

Levin is een kleinschalig en persoonlijk zorgbedrijf voor mensen met een pgb of particuliere zorgvraag. Voor kinderen, (jong)volwassenen en ouderen. Met een pgb kun je voor elke vorm van zorg voor mensen met een beperking bij Levin terecht. Wij hebben een hart voor zorg en zijn betrokken bij onze klanten en onze begeleiders. Met elkaar zoeken wij naar mogelijkheden om mensen met een beperking te helpen te gaan wonen, nog fijner te wonen, te werken, naar school te gaan of samen te leven met anderen. Wij houden van korte lijnen en hebben daarom graag persoonlijk contact met onze klanten, begeleiders en samenwerkingspartners zoals MEE, Middin en zorgkantoren.

Levin biedt zorg en ondersteuning thuis, bij wonen, op of na school (BSO) of regelt een passende dagbesteding. Ook verzorgen wij logeermogelijkheden voor weekenden of (school)vakanties voor kinderen of jongeren. Daarnaast adviseren wij bij het opzetten en begeleiden van wooninitiatieven en zetten wij een professioneel team van begeleiders op die de bewoners op de woning begeleidt. Samen werken we aan een fijne woonomgeving waarbij zorg, begeleiding, school, werk of dagbesteding logisch op elkaar aansluiten en onze klanten optimaal zichzelf kunnen zijn.

Branche: Kinderopvang, Jeugdzorg, Geestelijke Gezondheidszorg, Ouderenzorg
Terug naar klantverhalen