Ga naar de inhoud

Zorgcentrum Anker | SDB Planning

Truus van der Leeden is werkzaam op de afdeling personeels- en salarisadministratie van Zorgcentrum Anker in Kesteren, Gelderland. Het Anker biedt zorg- & dienstverlening en huisvesting aan ouderen op basis van een christelijke zorgvisie. In 2017 zijn verschillende modules uit de SDB Selfservice lijn geïmplementeerd en in het opvolgende jaar heeft Anker de overstap gemaakt van de roosteroplossing ZorgPlanner naar SDB Planning.

Vanuit het management werd de behoefte geconstateerd aan actuele personeelsinformatie en het digitaliseren van processen. Zowel op de vloer bij de medewerkers als bij het management van de zorgorganisatie zelf kwam deze hulpvraag naar boven. SDB Selfservice voorziet in een uitgebreide mogelijkheid om personeelsinformatie te registreren en te beheren. Met SDB Planning hebben medewerkers via de app op hun smartphone op elk gewenst moment toegang tot hun rooster, om diensten te kunnen inzien, maar ook om hun beschikbaarheid aan te geven, zich in te schrijven op openstaande diensten, diensten te ruilen en aanpassingen op geplande diensten door te geven. Automatisch zorgt de inrichting en gebruik van deze oplossing ervoor dat medewerkers meer zelfregie ervaren. Een indirect voordeel van deze automatiseringsslag is dat de organisatie ook de papierstromen fors terugdringt.

Verantwoordelijkheid bij medewerkers

Van der Leeden: “Nu kunnen we personeelsdossiers aan beide kanten inzichtelijk maken. Dus dus ook voor het personeel. Het kunnen toevoegen van documenten, indienen van declaraties en zelf bij een salarisstrook kunnen, geeft ons personeel veel vrijheid. Verlof en verzuim aanvragen idem dito. De medewerkers zijn zelfstandiger geworden en ervaren een grote mate van verantwoordelijkheid voor hun eigen acties.” Met SDB Selfservice wordt de afhandeling van administratieve processen binnen een organisatie vereenvoudigd en versneld. Ideaal voor organisaties die het belang inzien van automatisering in een continu veranderend zorglandschap. Van der Leeden: “In mijn functie en bij ons op de afdeling gebruiken wij het volledige pakket. Alle functies zijn relevant en helpen ons bij het stroomlijnen van de processen, zonder vertragend papierwerk. Veelal werken we vanaf een vaste computer of de laptop, maar soms is een snelle handeling ook zo gedaan via de smartphone.”

SDB Planning past bij het streven van Zorgcentrum Anker om alle medewerkers nauw te betrekken bij het rooster en de nieuwe manier van werken. Een nieuw planningssysteem is een relatief grote verandering voor een organisatie. Maar vanaf het eerste moment hebben gebruikers de voordelen in de praktijk zelf ervaren. Dat heeft de acceptatie ontzettend versneld en bevorderd.

Weg naar vernieuwing

Zorgcentrum Anker was al bekend met de producten van SDB Ayton en heeft kritisch gekeken naar de mogelijkheden om te voorzien in de huidige behoeften. De implementatie van SDB Selfservice en SDB Planning is naar wens verlopen en intern kunnen nieuwe medewerkers terecht bij collega’s op de afdeling voor eventuele vragen over de exacte werking van het product. Van der Leeden: “Voor mij is het product de standaard geworden waar ik dagelijks mee werk. Voor medewerkers die het product minder vaak gebruiken is dat een ander verhaal. Toch wordt het invoeren van bijvoorbeeld verlofaanvragen of het indienen van declaraties als eenvoudig beschouwd. De duidelijke werking en de verschillende overzichten helpen daarbij.”

Branche: Ouderenzorg
Terug naar klantverhalen