Ga naar de inhoud

Alle sectoren waarvoor wij oplossingen bieden

Hier vind je een opsomming van alle sectoren waarvoor wij oplossingen bieden.

Ouderenzorg (VVT)

Binnen de ouderenzorg zijn er meerdere uitdagingen die spelen. Zo is er vergrijzing binnen Nederland, is zorgpersoneel veel tijd kwijt aan administratieve lasten en is formele en informele zorg nog niet optimaal op elkaar afgestemd.

Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

Er zijn verschillende uitdagingen binnen de GGZ zoals de noodzaak voor multidisciplinaire samenwerking, de hoge administratieve last voor zorgpersoneel en het behouden van dit zorgpersoneel.

Gehandicaptenzorg (GHZ)

Binnen de gehandicaptenzorg is het voor zorgorganisaties lastig om werknemers te behouden. Daarnaast nemen administratieve lasten van zorgpersoneel toe en werken informele en formele zorg niet goed samen. Volop uitdagingen dus!

Jeugdzorg (JZ)

Net als bij andere sectoren is de grote administratieve last een probleem binnen de jeugdzorg. Daarnaast hebben zorgorganisaties uitdagingen rondom facturering en geldstromen. Ook zijn de lange wachtlijsten een doorn in het oog voor zorgorganisaties (en cliënten). Wij helpen graag bij deze uitdagingen.

Kinderopvang

Binnen de kinderopvang is het personeelstekort de grootste oorzaak van wachtlijsten. Daarbij is de administratieve last voor het personeel (te) hoog. Daarmee is efficiënte inzet van personeel belangrijk. Wij helpen je met deze uitdagingen.

Revalidatiezorg

In de revalidatiezorg is multidisciplinaire samenwerking noodzakelijk om de patiënt zo goed en snel mogelijk te helpen. Digitale ondersteuning biedt hierbij een uitkomst en kan deze samenwerking ondersteunen. We vertellen je er graag meer over.

Zelfstandige behandelcentra (ZBC)

Binnen de zelfstandig behandelcentra zijn er meerdere uitdagingen waaronder het onderling uitwisselen van gegevens. Ook zijn de adminstratieve lasten een doorn in het oog en is er (te) weinig inzicht in processen rondom de patiënt. Wij helpen je hier graag bij.