Ga naar de inhoud

Omniazorg | ECD

OmniaZorg biedt thuiszorg op maat en voorziet in tal van wensen van hulpbehoevenden. De zorgvraag staat centraal, waardoor de benodigde zorg altijd op de persoonlijke wensen en behoeften wordt afgestemd. Het zorgaanbod is daarom voor elke cliënt uniek. Sinds het eerste kwartaal van 2019 werkt OmniaZorg met het SDB ECD, een softwarepakket met een groot aantal softwaremodules die zorgverleners ondersteunt bij de uitvoering van de dagelijkse taken.

Moustapha El Baroudi is oprichter van OmniaZorg en is tevens bestuurder bij de zorginstelling met een stichtingsstructuur: “Nadat onze vorige IT-partner stopte met de ondersteuning van het bij ons geïmplementeerde product, waren wij genoodzaakt om op zoek te gaan naar een andere softwareleverancier. Onze gespecialiseerde dienstverlening vraagt om een IT-partner met kennis van de branche en kwalitatieve maatwerkoplossingen. Onze aanvraag was gebaseerd op drie pijlers, namelijk; gebruiksgemak, functionaliteit en continuïteit van het product.”

IT-oplossing draagt bij aan kwaliteit van de zorg

Kenmerkend voor het nieuwe SDB ECD is de grote flexibiliteit in het inrichten en aanpassen aan de werkwijze binnen een instelling. Binnen OmniaZorg werken ruim 80 medewerkers dagelijks met het product. Meerdere disciplines werken in het product voor de facturatie, het roosteren en het maken en analyseren van rapportages. El Baroudi over de implementatie: “In overleg is ervoor gekozen om te beginnen met het inrichten van de backoffice voor een zo’n soepel mogelijke overgang van het oude ECD-systeem naar het nieuwe SDB ECD. Daarna werd de frontoffice zorgvuldig ingericht voor onder andere het invoeren van zorgindicaties en de rapportages. We hebben ook een PDA-systeem gekoppeld voor het verzamelen van relevante gegevens.” De implementatie is gestart in maart 2019. Naast dagelijkse werkzaamheden, vinden er ook periodieke activiteiten plaats per week of per maand. Naarmate het product werd toegepast, kwamen enkele uitdagingen naar voren in de praktijk. Op aanvraag is na de implementatieperiode een VPN-verbinding aangebracht voor extra privacy en beveiliging.

Zekere toekomst tegemoet door nieuw IT-systeem

Met het nieuwe SDB ECD heeft OmniaZorg antwoord gekregen op de vraag naar meer efficiency en een toekomstproof product met brede functionaliteit. El Baroudi: “We hebben gezocht naar een ervaren IT-partner met kennis van de branche met een oplossing waar zowel onze medewerkers, partners als cliënten baat bij hebben. We kijken terug op een geslaagde overgang naar het nieuwe IT-systeem. Naarmate we meer met het product werken, zal er ook finetuning plaatsvinden. SDB Groep denkt daarin mee en speelt in op de hulpvraag en dienstverlening die we als zorgorganisatie bieden. Onze organisatie, administratie en de informatiestroom naar cliënten toe is efficiënter en effectiever geworden. We zien uit naar de verdere automatisering en het gebruik van QIC Anywhere op de mobiele telefoon.” Door de focus op de zorgsector en het brede aanbod van oplossingen en diensten is SDB Groep zorgvernieuwend in innovatieve software waarin de cliënt en de medewerker centraal staan.

Branche: Ouderenzorg
Terug naar klantverhalen