Ga naar de inhoud

Avondlicht | SDB Zorgsuite

Dikkie van Zetten is sinds ruim een jaar bestuurder van woon- en zorgcentrum Avondlicht, een kleinere vvt-instelling in Herwijnen. Avondlicht heeft twee locaties, 90 cliënten, 110 medewerkers en 100 vrijwilligers en maakt gebruik van de SDB Zorgsuite

Avondlicht was al klant van de SDB Groep op het gebied van salarisadministratie, maar Van Zetten wilde meer eenheid in de systemen.  Ze heeft nu getekend voor de oplossingen SDB HR / Salaris, SDB Planning, SDB Leeroplossingen en SDB ECD, allemaal onderdeel van de SDB Zorgsuite.

‘Toen ik hier aantrad ontdekte ik dat we veel leveranciers hadden op allerlei gebieden, ook voor zaken als planning en salarisadministratie. Het leek me verstandiger om dat bij één aanbieder onder te brengen. Dat heeft allerlei voordelen, onder meer kostentechnisch. Het is goedkoper en slimmer om meerdere pakketten af te nemen van dezelfde leverancier. Dat levert een staffelkorting op en het is ook qua service eenvoudiger. Als er iets moet gebeuren, heb je aan één contactpersoon voldoende en hoef je maar één afspraak te maken.’ Maar ook voor de medewerkers is één aanbieder veel efficiënter. ‘Een en dezelfde leverancier is overzichtelijker, want je hebt overal dezelfde lay-out.’

Meerdere aanbieders

Vervolgens was het de vraag met wie Avondlicht in zee ging. ‘We hebben meerdere aanbieders een presentatie laten doen, maar SDB Groep sprong er meteen gunstig uit. We waren al tevreden over SDB Salaris, en ook de andere oplossingen bleken goed te passen bij onze organisatie. Bovendien biedt SDB Groep alles wat we nodig hebben in één SDB Zorgsuite, en dat geldt lang niet voor alle aanbieders. Er zijn er bijvoorbeeld die alleen een ECD en een HR-systeem leveren, en daar hebben wij dus minder aan.’

De toepassingen kunnen bijdragen aan het digitaliseren en daarmee verbeteren van de organisatie. ‘Veel zaken zijn stroperig als het op papier gebeurt. Neem zoiets eenvoudigs als een reiskostendeclaratie. Nu heb je daar nog een vel papier voor nodig en moet het document door diverse handen worden ondertekend en ingeleverd bij de financiële administratie. In een digitaal systeem gebeurt dat met een druk op de knop.’

Verantwoordelijkheid medewerkers

Maar ook op het gebied van bekwaamheden van medewerkers is digitalisering een voordeel. ‘Nu hebben teamleiders nog geen direct overzicht van de scholing en opleiding van hun medewerkers. En dat geldt ook voor die medewerkers zelf. Wil je hen meer verantwoordelijkheid geven op dat vlak, en dat willen we, dan zullen we hen ook inzicht moeten bieden. En dat kan straks als de toepassingen van SDB Groep zijn geïmplementeerd.’

Er zal nog wel enige tijd overheen gaan voordat het zover is. ‘We beginnen met SDB ECD en HR en in de tweede helft van het jaar volgt onder meer SDB Leeroplossingen. Ik heb daar een goed gevoel over. De lijntjes zijn kort, en er is een klik tussen onze projectleder en de accountmanager van SDB. En stel dat er zich een praktisch probleem aandient, dan gaan we daarover in gesprek. Ik heb er alle vertrouwen in dat we dat dan oplossen.’

Branche: Ouderenzorg
Terug naar klantverhalen