Ga naar de inhoud

Zonnehuisgroep Noord | Zorgsuite | Cliëntreis

Zonnehuisgroep Noord, een zorginstelling in de provincie Groningen met 11 locaties, 740 intramurale cliënten en 1600 medewerkers, neemt op SDB HR / Salaris na alle producten en diensten af binnen de SDB Zorgsuite om de cliëntreis te optimaliseren. Het gaat om SDB ECD, SDB Analytics, SDB Planning en de SDB leeroplossingen.

Op dit moment werkt Zonnehuisgroep Noord er hard aan de administratieve lasten in SDB ECD zoveel mogelijk te beperken. Dit doet de zorginstelling door de zorgmedewerkers met de juiste tools te ondersteunen in het primaire proces, vertellen proces- en informatieadviseur Marieke Wilpstra en adviseur kwaliteit Anke Huitsing.

Dit alles is onderdeel van het project Cliëntreis. Dit is een project waarbij alle onderdelen die de zorgmedewerkers in het ECD vastleggen, worden beschreven ter ondersteuning van de cliënt en de zorgmedewerker.

Beter gebruik ECD

Het project heeft als doelen beleid op orde, herinrichting van de applicatie en optimaler gebruik van het ECD. ‘Onze medewerkers krijgen training en instructie, waardoor ze effectiever met het ECD gaan werken. Dat bevordert het werkplezier en de kwaliteit van zorg,’ vertelt Anke Huitsing. Het project Cliëntreis haakt ook aan op wet- en regelgeving. ‘Er is helder beschreven wat we daarbij van medewerkers verwachten.’ Een simpel voorbeeld: het is verplicht om van iedere cliënt een geldig legitimatiebewijs in te voeren. Marieke Wilpstra: ‘Dat is dus een onderdeel van de Cliëntreis.’

Opnamegesprek

Maar dat geldt ook voor zaken als het verminderen van de administratieve lasten bij het opnamegesprek voor cliënt en medewerker. ‘We maken bijvoorbeeld meer gebruik van vooraf ingevulde formulieren. Daarnaast is er aandacht voor rapportage door medewerkers en het gebruik van het cliëntportaal door cliënten en vertegenwoordigers.’

Tips accountmanager

Veel aanpassingen van het proces werden doorgevoerd aan de hand van een tip van de accountmanager van de SDB Groep. Anke Huitsing: ‘Daar zijn we blij mee. Hij heeft natuurlijk veel contact met andere organisaties en daar komen goede adviezen uit voort. Zo hoeven we niet telkens zelf het wiel uit te vinden.’

Branche: Ouderenzorg
Terug naar klantverhalen